Практична робота № 1

Тема: Структура споживання родин з різним рівнем доходів. (гіперпосилання)


Практична робота № 2

Тема: Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функції попиту та пропозиції за ціною. ( гіперпосилання)


Практична робота № 3

Тема: Визначення особистої здатності до підприємства


Практична робота № 4

Тема: Оцінка структури витрат ціни конкретного продукту за методом "витрати - плюс"


Практична робота № 5

Тема: Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки.


Практична робота № 6

Тема: Аналіз структури бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків.


Практична робота № 7

Тема:Аналіз торгового балансу України.


Кiлькiсть переглядiв: 27697