Електронні версії підручників для учнів 1-11 класів https://portfel.info/load/9_klas/10

"Захоплення книжкою в поєднанні всього буття дитини має стояти на першому місці. Однією із істин моєї педагогічної віри є безмежна віра в виховну силу книжки."

В.Сухомлинський

/Files/images/cемья.jpeg/Files/images/023.gif

Підтримка сімейного читання - спільне -завдання фахівців

Роль сім'ї у формуванні ставлення до книги, читання є надзвичайно великою. Якщо читання входить в спосіб життя дорослих членів сім'ї, дитина це вловлює і вбирає. Враження, отримані у власній сім'ї, залишаються певним масштабом для порівняння, для оцінки на все життя і реалізуються вже у власній родині. Склад домашньої бібліотеки, що відбиває смак, рід занять та професійних аматорських інтересів іноді кількох поколінь, багато в чому визначає не тільки ставлення до книги, а й коло читання дитини і підлітка на довгий період.
Завдання відбору книг для читання, методичної та бібліографічної допомоги батькам завжди стояли перед професіоналами: вчителями та бібліотекарями. У співпраці школи та бібліотеки дуже серйозний потенціал.
Наша стратегічне завдання полягає в тому, щоб нас підтримували не тільки батьки - ентузіасти, але батьки - грамотні союзники.
Кожен бібліотекар, вчитель знає яка велика роль сім'ї у формуванні відношення до книги, читання. Адже саме батьки, бабусі й дідусі часто ще до народження дитини починають збирати бібліотечку дитячих книг. А хто співає малюкові перші колискові пісні? Хто починає розглядати з ним малюнки в книжці? Хто вже пізніше під час прогулянок загадує загадки або згадує вірші про квіточки, хмари, білочок? Звичайно, той, хто найближче до дитини в перші роки його життя.
З кого зростаюча людина бере приклад рішуче в усьому: у міміці, інтонаціях, реакціях, заняттях? Звичайно, не часто малюк може бачити маму з книжкою в руках для її власного читання. Це, як правило, відбувається пізно ввечері, коли він вже повинен спати. Але якщо читання входить в спосіб життя дорослих членів сім'ї, дитина це вловлює і вбирає. Пізніше в його життя входять інші дорослі, ще пізніше однолітки як зразки для наслідування. Але дуже довго, а найчастіше назавжди, враження, отримані у власній сім'ї, залишаються певним масштабом для порівняння, для оцінки.
Поговоримо про проблеми, стратегію і тактику роботи з батьками наших учнів навколо книги і читання.

/Files/images/563628_1.gif

Поки ще цінність дитячого читання в суспільній свідомості досить висока. Навіть підлітки (традиційні бунтарі) в числі своїх достоїнств називають начитаність. А серед школярів - учасників всеукраїнського опитування про відношенні до читання 83% вибрали позитивні відповіді: «Люблю читати. Багато читаю »,« Люблю читати, але не вистачає часу »,« Читаю легке на дозвіллі »,« Читаю зі шкільної програми »,« Віддаю перевагу журналам ».
Але проблеми відбору книг для читання, методичної та бібліографічної допомоги батькам завжди стояли перед професіоналами: вчителями та бібліотекарями. Вчителі спираються, з одного боку, на програми, де містяться списки творів, рекомендованих для текстуального вивчення і списки додаткової літератури для позаурочного читання. З іншого боку, багато хто в співпраці зі шкільною, з дитячою бібліотеками завжди можуть мати інформацію про книжкові новинки, про читацькі інтереси дітей.
У такої співпраці дуже серйозний потенціал. Запрошуйте бібліотекарів на батьківські збори з оглядами нових видань, цікавих для дітей відповідного віку, з повідомленнями про читання дітей конкретного класу. Бібліотекар може підготувати огляд психолого-педагогічної літератури для батьків. Адже батьки часто звертаються з різними питаннями до класного керівника, до шкільного психолога. Когось хвилюють проблеми налагодження спілкування дитини з однолітками, для кого-то актуальні підлітковий нігілізм або стосунки з протилежною статтю. Розібратися в цьому, знайти педагогічно виправдані рішення допоможуть книги досвідчених психологів, педагогів, соціологів. Вони здатні підвищити професійно-батьківський рівень дбайливих мам і тат. Бібліотекарі можуть порадити потрібні в даний момент.
Домашні книжкові зібрання продовжують залишатися одним з основних джерел одержання книг для читання підростаючого покоління. Ядро цих зібрань складають, як правило, придбання бабусь і дідусів. Це класика вітчизняної та зарубіжної художньої літератури (доступна за радянських часів), радянські книги для дітей. Нечисленні тоді енциклопедичні, довідкові та прикладного характеру видання. Свого часу вони відповідали останнім досягненням науки і техніки, готувалися дуже грунтовно. Але зараз вимагають критичного підходу і обов'язково додаткового використання сучасної інформації з того чи іншого питання.
Зараз можливості для створення сімейних бібліотек кардинально змінилися. Видається дуже багато назв, типів і видів книжкової продукції. Функціонують книжкові інтернет-магазини, діє розвинена система замовлень за каталогами, прайс-листів і т.п. Але, з іншого боку, книги дуже дорогі (не в порівнянні із західними країнами, а в співвідношенні з нашими гаманцями), тиражі різко скоротилися, зникла мережа книжкових магазинів. А, головне, інформація про книги, які готуються до друку, випущених, що є у продажу мало доступна для більшості населення.
Тим не менше, книги для дітей купують. Які? Все ті ж! Казки, класику, книги за шкільною програмою (ту ж класику), енциклопедії, довідники. Для подарунків купують альбоми, багато ілюстровані збірки казок, томи енциклопедій. І ... книги тих авторів, які знайомі покупцеві за враженнями власного дитинства.
А як же нові автори, нові теми, нові погляди, нові реалії сучасної життя?!
Інформація ж про книжки, про книжкову культуру, про культуру читання має накопичуватися крапля по краплі, як вітаміни в живому організмі. Тоді через деякий час ці накопичення стануть життєво важливими, тобто почнуть робити благотворний вплив на суспільний організм.
Поки ж єдино реальне джерело інформації про те, що краще почитати в тому чи іншому віці, навіть взимку або влітку, навіть якщо сумуєш чи злишся, це - бібліотека. У дитячій бібліотеці створено і «золоте ядро» книг для дітей і підлітків, і представлені кращі з книжкових новинок. Всі ми розуміємо, що без підтримки сім'ї у виховній і освітній роботі не обійтися. Але стратегічне наше завдання в тому, щоб допомагали нам не тільки ентузіасти. Ми хочемо допомогти батькам сформуватися в грамотних союзників.
Великим успіхом і у дорослих, і у юних читачів зазвичай користуються виставки «Улюблена книга мойого дитинства». «Що читали наші батьки?». На таку виставку будь-яка людина може принести і поставити книгу або номер журналу, пам'ятний для нього з дитячих років. Така експозиція може послужити матеріалом для глибоко змістовного і педагогічно ефективного розмови про традиції, про взаєморозуміння, про ідеали, про загальнолюдські цінності, про зв'язок поколінь і т.п.
Адже книга може дуже багато чого. На матеріалі книг для дітей можна вибудувати, розвинути і зміцнити взаємини дорослих і дітей у сім'ї. На це не потрібно ніяких додаткових витрат часу.
Як вплинути на формування кола читання дітей? Як зацікавити дітей читанням?
У шість років малюк переступає поріг школи, а прощається з нею в юності. Як важливо, щоб ці роки були для кожної дитини радісними, незалежно від того, які в неї обдарування і здібності. Джерелом такої радості можуть і повинні бути книги.
Основне завдання бібліотеки сьогодні — навчити дітей цінува­ти книгу, відчувати в ній щоден­ну потребу. Багато труднощів на цьому шляху чекає і батьків, і пе­дагогів, і бібліотекарів. Але й ве­лика нагорода. Прекрасна книга, прочитана в дитинстві, може за­лишити слід на все життя.
Деякі батьки кажуть, що це справа бібліотекарів і вчите­лів. Так, але хто краще за бать­ків знає свою дитину? Як часто вразлива дитяча пам'ять роками зберігає влучно сказане батьків­ське слово!
Плідна співпраця бібліотекарів з батьками є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки з роз­витку читацьких інтересів учнів, формує їх бібліотечну грамотність і культуру.
Основою роботи бібліотеки з батьками юних читачів є глибо­ке вивчення ролі сім'ї в читан­ні дітей. У цьому шкільному бібліотекарю допомагають і вчителі, і самі ді­ти. Батьків запрошують відвіда­ти бібліотеку — ознайомитись з приміщенням, з розташуванням книжкового фонду, з великою кількістю дитячої літератури. Більш тісний зв'язок виявляєть­ся з батьками учнів початкових класів. Батьки у бібліотеці допо­магають своїм малюкам у виборі літератури. Часто це стається то­ді, коли батьки відвідують масові заходи в яких учні беруть участь. На таких захо­дах ведуться бесіди про дитяче чи­тання та його особливості, даються конкретні поради щодо керівни­цтва читання, організації домаш­ньої бібліотеки.

/Files/images/870049782.gif

Як виховати маленького читача?

Щоб дитина полюбили книж­ку, процес читання, бібліотекарю повинні допомагати батьки, учителі, по­трібно задуматися над тим, як зробити книжку другом для ді­тей і помічником у їх вихованні. Це довга і клопітка праця, щоб досягнути успіху, доведиться ді­яти вдумливо і терпляче.

/Files/images/1143579_books_pic.gif

Поради батькам (гіперпосилання)

/Files/images/236350_books_medium.gif

Спільними зусиллями виховаємо любов до читання.

Рекомендаційний список літератури для батьків (гіперпосилання)

Національно-патріотичне виховання учнів

/Files/images/25.gif

Корисні сайти

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Діти України www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=79

Сторінка для батьків порталу "Діти України", містить посилання на ресурси мережі Інтернет, які можуть бути корисні батькам, в тому числі - дітей з особливими потребами.

Український сімейний ресурс www.baby.com.ua

Сайт присвячений питанням народження, розвитку та виховання дітей і призначений для батьків, які шукають докладну інформацію в Інтернет. Надана інформація охоплює період від планування дитини до молодшого шкільного віку. В окремому розділі - розвиваючи комп'ютерні ігри www.baby.com.ua/igr.html

Інтернт-енциклопедія сім'ї, материнства, дитинства www.uaua.info

Статті, огляди, відгуки, думки на теми: планування дитини, вагітність, розвиток дитини; здоров'я, хвороби, лікування дітей; психологія дітей і підлітків, сімейних стосунків та інші. Також: новини, каталоги необхідних товарів і послуг по Україні, інформація про організацію дозвілля. Є можливість отримати консультацію лікаря, психолога, юриста; взяти участь в обговоренні проблем.

"Малеча" - ресурс для сучасних батьків www.malecha.org.ua


Інформація про планування дитини, вагітність, пологи, догляд, виховання та розвиток дітей, здоров'я, красу. Фотоконкурси, форуми, журнали, приватні сторінки.


"Мама-Тато" www.mama-tato.com.ua


Інформація для батьків: вагітність та пологи, грудне вигодовування, виховання та навчання дітей, статті, форум, консультації спеціалістів, законодавство про сім'ю. Для дітей - скоромовки, загадки, вірші та пісні, розфарбовки.

Дитячий портал "Солнышко" www.solnet.ee

Проект орієнтований на три основні групи відвідувачів: на дітей (ігри, конкурси, казки, розмальовки, дитячий журнал, віртуальна школа, форуми); на батьків (on-line консультації з виховання, раннього розвитку і освіти дітей, обмін досвідом, форуми); на педагогів (скарбничка дидактичного та сценарного матеріалу, авторські методики і розробки).

Сторінка "Виртуальная школа" - уроки, тексти, ілюстрації за темами: готовність до школи, навчання історіі, математиці, російській мові, малювання і т.д.www.solnet.ee/school/index.html


"Словограй". Літературний сайт Ігоря Січовика http://slovogray.narod.ru


Дитячі вірші, ігри зі словами, оповідання, казки, загадки, скоромовки, каламбури, дражнилки.

Дитячий розважально-розвиваючий сайт "Кошки-Мышки" http://koshki-mishki.ru

Пісеньки, вірши, ігри, загадки, прислів'я, розвиваючі ігри, розмальовки, статті, конкурси, форум.

Ребенок.ру www.kid.ru/index.php3

Сайт для батьків. Містить довідкову інформацію, бібліотеку для батьків і дітей, ігрові матеріали, загадки, розмальовки, пісеньки (тексти і карооке). Є форум, об'яви.

Детский сад.Ру www.detskiysad.ru

Сайт для батьків і педагогів. Містить статті про фізичний розвиток дітей, про основи дитячої гігієни, про значення дитячих ігор у виховному процесі, про трудове виховання дитини, про організацію святкових ранків у дитячому садку, про деякі дитячі хвороби та про багато іншого

Дитяча психологія для батьків http://psyparents.ru


Головна мета сайту - психолого-педагогічна просвіта батьків з вікових проблем навчання, виховання і розвитку дітей, а також профілактики порушень особистісного розвитку. Сайт містить інформацію про особливості розвитку дітей різного віку, статті, психологічний словник, каталог ресурсів Інтернет, інформацію про книжки. Є можливість задати питання спеціалісту.

Дитячий психолог: статті, консультації http://mir-detej.kiev.ua

Inter-Педагогіка www.inter-pedagogika.ru

Сайт Ірини Хоменко для вчителів і батьків. Є бібліотека книг, методичних рекомендацій з педагогіки, психології дітей і підлітків; форум, можливість отримати консультацію.

"Детисайт". Ліцей для батьків www.detisite.ru/parents


Популярні статті та методичні матеріали з дитячої психології, педагогіки, медицини. Можливість отримати відповідь на запит. Є розділ для дітей: бібліотека, ігри, галерея малюнків.

"До и после трех" http://azps.ru/baby/index.html

Розділ для батьків сайту А.Я.Психологія. Виконаний у вигляді довідника, збірника занять і вправ, які батьки можуть проводити зі своєю дитиною.

Сторінки дитячого психолога Олени Прудіус http://eprudius.narod.ru/glavnaya.htm


Статті, рекомендації дитячого психолога; дидактичні, творчі, психокорекційні ігри, казки, каталог посилань.

Презентації для дітей http://gankeshet.com/play.html"Почемучка" - Сайт для дітей та їх батьків http://pochemu4ka.ru


Розвиваючі заняття, стінгазети, ігри власними руками, презентації, розмальовки, аплікації, вірші, оповідання, казки для дітей, книжки для батьків.Безплатна дитяча електрона бібліотека КП http://flashsait.com


Ігры, мультфільми, дитячі вірші, дитячі книжки та аудіо-книжки, казки та аудіо-казки, дитячі пісні mp3.Іграшка - енциклопедія майстерності http://igrushka.kz
Іграшки, ігри, дитячі ігри та розваги.
нагору

Кiлькiсть переглядiв: 707

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.