ПОЛОЖЕННЯ
Про Дитячу Організацію «Дружба»(«ДОД»)Харківської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 156Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення.

1.1 Дитяча організація «Дружба» («ДОД») – добровільне об’єднання учнів,утворене

для вироблення навичок самоврядування, вміння працювати на засадах партнерства ,

гласності, демократизму.

1.2 Дитяча організація «Дружба» здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих

актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій.

1.3 Дитяча організація «Дружба» діє на засадах добровільності, рівноправності її членів,

самоврядування, законності та гласності.

1.4 Дитяча організація “Дружба” включає до своєї структури ДО “Добрики”, яка

дотримується загальних положень, головної мети, принципів та напрямків діяльності

ДО”Дружба”.

1.5 Дитяча організація «Дружба» діє у Харківський спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів

№ 156 Харківської міської ради Харківської області.

2. Головна мета, принципи та напрями «ДОД».

2.1 Головною метою організації є :

- формування у учнів активної громадської позиції, почуття власної гідності,

готовності взяти участь у вирішенні важливих завдань;

- формування національної самосвідомості, розвиненої духовності, загальної культури ;

- розвиток творчих здібностей на основі загальнолюдських та національних цінностей ;

- створення умов для постійного самовдосконалення ;

- розвиток учнівських колективів, самоврядування ;

- формування якості яскравої особистості, лідера, сприяння більш повному самовираженню і самореалізації особистості.

2.2 Принципи Дитячої організації «Дружба» :

- повага до особистої думки кожного члена дитячої організації ;

- колективність у роботі у поєднанні з особистою відповідальністю кожного за виконання своїх обов’язків і доручень ;

- вибірність усіх керівних органів знизу доверху ;

- свобода дискусії, право на волевиявлення в поєднанні з дисципліною, підпорядкованістю меншості більшості ;

- виховання в дусі цінностей демократичного, відкритого, гуманного суспільства.

- допомога молодшим школярам в оволодінні принципами ДО”Дружба”;

2.3 Напрями діяльності :

- національно-патриотична робота ;

- морально-етична і естетична робота ;

- військово-спортивна робота ;

- волонтерський рух ;

- самоврядування ;

3. Права і обов’язки голови дитячої організації.

3.1 Голову дитячої організації обирають представники асоціації учнів середніх і

старших класів таємним голосуванням більшістю голосів;

3.2 Голова дитячої організації призначає своїх заступників;

3.3 Голова дитячої організації є гарантом прав учнів;

3.4 Голова дитячої організації безпосередньо керує і спрямовує роботу ради ДО

”Дружба” та ДО “Добрики”;

3.5 Голова дитячої організації вносить пропозиції адміністрації навчального закладу і

позашкільних заходів;

3.6 Голова дитячої організації поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

4. Права свободи та обов’язки членів дитячої організації «Дружба».

4.1. Усі члени дитячої організації вільні і рівні у своїй гідності, правах та обов’язках незалежно від віку, національності, віросповідання.

4.2. Кожен має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права інших людей.

4.3. Кожен має право на свободу світогляду.

4.4. Усі мають право направляти індивідуальні та колективні звернення до голови дитячої організації або його заступникам.

4.5. Кожен має право розвивати свою інтелектуальну і творчу діяльність особисто чи за допомогою інших.

4.6. Кожен має право на працю.

5.7. Кожен має право на освіту. Дитяча організація сприяє своїм членам у навчанні, творчості, пошуковій роботі.

5.8. Кожному гарантується право знати про свої права і обов’язки.

5.9. Кожен має право на правову допомогу. Кожен є вільний у виборі захисника своїх прав.

5.10.Усі члени дитячої організації зобов’язані любити свою батьківщину, державу – Україну, дотримуватися Конституції України.

5.11.Усі члени ДО «Дужба» зобов’язані берегти народну спадщину, дотримуватися сімейних та шкільних традицій, вчитися успішно, працювати творчо.

5.12.Усі члени ДО “Дружба” зобов’язані допомагати в роботі ДО “Добрики”.

5.13.Кожен зобов’язан вміти самостійно приймати відповідальні рішення, діяти у правовому полі, брати участь у соціальних, культурних, природозахисних акціях.

5.14.Кожен зобов’язан поважати представників інших культур та релігій, набувати досвіду демократичної поведінки, утверджувати принципи загальнолюдської моралі.

5.15.Усі зобов’язані берегти своє здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя.

5.16.Усі члени ДО «Дружба» зобов’язані бути прикладом для молодших школярів.

5.17.Конституцією України, Декларацією прав дитини, державою, статутом школи гарантовані права і обов’язки учнів.

Структура

/Files/images/Drujba/struktura.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 372

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.