Положення про шкільний Прес-центр

Прес-центр ХСШ №156 – добровільна організація, до складу якої можуть увійти діти й підлітки у віці з 9 до 17 років, а також співробітники школи, чиї принципи не розходяться з метою й завданнями об'єднання. Робота об'єднання базується на виданні: газети «School Time», які містять у собі висвітлення всіх сторін життя школи. Відповідальність за зміст газет несе кожний автор, представлений у номері.

Головна мета центру:

1. Виявлення й розвиток журналістських задатків у дітей і підлітків.

2. Створення інформаційного простору.

3. Висвітлення шкільного життя:

· через школьну газету «School Time»;

· через шкільний сайт;

· через місцеві ЗМІ.

Завдання центру:

1. Залучення учнів у творчий процес, навчання зацікавлених учнів початкам журналістської діяльності. Надати кожному можливість для самореалізації.

2. Своєчасне інформування учнів, учителів, батьків про діяльність школи, її успіхах, про важливі події, що відбуваються в школі. Підвищити інтерес читачів до справ і проблемам школи й дати їм можливість шукати шляхи їх розв'язку.

3. Популяризація педагогічного досвіду й педагогічної діяльності. Заповнити недолік спілкування.

Структура центру

Прес-центр являє собою Редакцію газети «School Time», шкільний Інтернет-сайт, школу журналістики.

В редакційну колегію входят: редактори газети «School Time», інформатори (вони збирають і обробляють інформацію) – це учні і вчителі; дизайн-група, фотокори, адміністратор Інтернет-сайту.

• Поточні питання можуть вирішуватися редактором за умови повної наступної звітності перед редакційною колегією.

• Адміністратор сайту зобов'язаний вчасно обновляти шкільний Інтернет-сайт

• Інформатори й фотокори відповідають за своєчасну підготовку матеріалів до друку.

• Верстка й макетування газети входять в обов'язки редактора.

• В обов'язки головного редактора входить загальне керівництво всіма етапами створення газети, контроль над роботою всієї структури в цілому.

• Серед авторів, представлених у газеті, можуть бути як члени Прес-центру, так і особи, що не входять у нього.

• Першим привласнюється статус штатних кореспондентів, другим – позаштатних.

• Позаштатний кореспондент може не розділяти принципи, мету й завдання Прес-центру. Роботу з кореспондентами ведуть редактори.

Члени шкільного Прес-центру зобов'язані:

1. Не розголошувати зміст номера, що готується до друку.

2. Допомагати один одному в підготовці матеріалів для газети.

3. Ставити спільну справу вище особистих амбіцій.

4. Знати й вивчати теорію журналістики.

Статут «Прес – центру»

ХСШ №156 Затверджений загальними зборами членів центру

1. Загальні положення

"Прес-центр" створюється й діє на базі ХСШ №156 за адресою: вул. Гарібальді 9-А, кабінет Добрих Справ ДО «Дружба», має свій логотип, електронну адресу і сторінку на шкільному сайті.

2. Членство в центрі

2.1. Членом центру може бути учень (ца) 5-11 класу ХСШ №156

2.2. Позаштатними кореспондентами можуть бути батьки учнів і вчителі школи.

3. Мета, завдання й напрямку діяльності центру

3.1. Основною метою центру є періодичне видання шкільної газети, що інформує колектив учнів і вчителів про новини шкільного життя, що пропагує шкільні цінності, що рекламує цікаві ініціативи й досягнення людей школи.

3.2. Прес-центр у своїй діяльності ґрунтується на принципах:

• Добровільності;

• об'єктивності;

• гласності;

• взаємодії c адміністрацією школи;

• обліку й пропаганди традицій школи;

4. Організаційна структура

4.1. "Прес-центр" для здійснення своїх завдань і зобов'язань має наступні повноваження:

• проводити соціологічні дослідження, рейтинги, опитування;

• брати інтерв'ю;

• опубліковувати в газеті оголошення, рекламу, поздоровлення;

• сприяти розвитку різних форм активності учнів;

• проводити конкурси, засновувати призи, проводити свята;

• формулювати проблеми й ставити їх для розв'язку на відповідному рівні;

• використовувати для роботи шкільну комп'ютерну й копіювальну техніку;

• поширювати газету серед учнів і вчителів школи;

• представляти найбільш активних членів клубу адміністрації школи для нагородження й заохочення за внесок у роботу шкільної преси;

4.2. Батьки учнів можуть надавати допомогу в діяльності центру у формі програмного й комп'ютерного супроводу видання газети й листівки, консультацій і т.д.

5.1. Вищим органом керування діяльністю центру є загальні збори його членів.

5.2. До виняткових повноважень зборів ставляться:

• прийняття Статуту, внесення в нього змін і доповнень,

• обрання (головного) редактори газети й помічника (головного) редактори,

• визначення основних напрямків діяльності, генерування ідей для чергового номера газети й листівки

5.3. Розв'язок зборів ухвалюється простою більшістю голосів присутніх відкритим або закритим голосуванням. У випадку неможливості розв'язку питання проводиться загальношкільний ( серед учнів 5 - 11 класів) рейтинг.

5.4. Постійно діючим органом "Прес-центру", що планують і організуючим діяльність, є редакція в складі: керівника центру, (головного) редактори, помічника (головного) редактори.

5.5. Повноваження й організація діяльності центру

6. Повноваження керівника центру

6.1. Згідно зі Статутом центру виступає від імені центру й у його інтересах, або делегує це право іншій особі.

6.2. Здійснює оперативне керівництво діяльністю центру, організує виконання розв'язків загальних зборів.

6.3. Організує роботу редакції.

6.4. Подає на розгляд загальних зборів і редакції пропозиції й проекти членів центру.

6.5. Звертається із клопотанням до вчителів літератури про оцінювання оцінкою за розвиток мови авторам публікацій.

6.6. Координує взаємодію центру з адміністрацією школи, у тому числі по господарських питаннях.

7. Обов'язки членів "Прес-центру"

7.1. Керівник забезпечує своєчасне видання чергового номера газети, розподіляє обов'язки між членами центру, проводить їхнє навчання й консультування, установлює строки виконання завдань редакції, організує поширення газети серед учнів і вчителів, координує взаємодію членів центру, формує замовлення адміністрації школи для чергового номера газети. Має право з метою підняття рейтингу газети поширювати її за межами школи.

7.2. (Головний) редактор визначає доцільність опублікування матеріалів, відповідає за добір матеріалів номера, вибір рубрик і проблематики.

7.3. Помічник (головного) редактора виконує завдання редактора.

7.4. Оформлювач відповідає за оформлення чергового номера. Дизайнер створює макет газети.

7.5. Верстальщик розподіляє й редагує матеріал відповідно до макета.

7.6. Стиліст формує стиль і зовнішній вигляд газети.

7.7. Складач текстів набирає текст на комп'ютері відразу після вступу рукопису.

7.8. Кореспондент готовить публікації в номер. Спеціальний кореспондент готовить публікації в номер по заданій темі або в певну рубрику.

7.9. Генератор ідей пропонує ідеї для вдосконалювання діяльності клубу.

7.10. Фотограф, фотокореспондент готовить фотоматеріали для номера.

7.11. Оглядач готовить публікації по певній тематиці.

7.12. Піарник опікується про підняття рейтингу газети.

7.13. Відповідальний за рубрику або черговий по рубриці готовить матеріал у відповідну рубрику:

8. Права членів центру

8.1. Мати спеціальний бейджик

8.2. Мати інформацію про контактні телефони всіх членів клубу.

8.3. Давати рекламу своїх послуг.

8.4. Повідомляти конкурси й засновувати призи.

8.5. Подавати в центр матеріали для опублікування, вносити пропозиції та ідеї, проводити опитування, брати інтерв'ю в учнів, учителів, батьків за завданням центру.

Кiлькiсть переглядiв: 419

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.